Galerie 303.51 kB 301.93 kB 255.54 kB 302.91 kB 215.73 kB 241.49 kB 214.74 kB 316.74 kB 300.94 kB 332.95 kB 170.23 kB 182.31 kB 184.28 kB 148.78 kB

Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů a GDPR

Zásady zpracování a ochrany osobních údajů

Provozovatel tábora (Libor Koptiš Bartákova  1107/40 140 00 Praha 4 - Krč) jako realizátor letních táborů a dalších volnočasových aktivit pro děti a mládež pracuje s osobními údaji, proto vyžaduje souhlas se zpracováním osobních údajů dle Nařízení Evropského Parlamentu a Rady (EU) 679/2016 o Ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů, dále jen „GDPR“ dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů (dále jen „ZOOÚ“) a o změně některých zákonů.

Přihlášením dítěte na letní tábor prostřednictvím telefonu či e-mailového kontaktu zveřejněného na webu https://jazykovytabormaderovka.cz, jakož i odesláním přihlášky na letní tábor, tímto zákonný zástupce dítěte uděluje provozovateli tábora souhlas se zpracováním osobních údajů uvedených při registraci dítěte na tábor, dále osobní údaje uvedené v písemné přihlášce na tábor a osobní údaje uvedené na povinných dokumentech (tj. jméno a příjmení, věk dítěte, bydliště, emailová adresa rodičů, telefonický kontakt rodičů, osobní údaje uvedené v posudku o zdravotní způsobilosti dítěte).

Účelem zpracování osobních údajů je zasílání informací o letních táborech, nezbytná administrativní příprava a organizační zajištění táborového pobytu dítěte, zajištění nezbytných služeb poskytovaných provozovatelem tábora. V případě nutnosti mohou osobní údaje po provozovateli tábora dále vyžadovat oprávněné instituce (např. Krajská hygienická stanice, zdravotní zařízení apod.), kterým je povinen je poskytnout.

Pokud jste naším zákazníkem (dále též subjekt údajů), svěřujete nám své osobní údaje. My, jako poskytovatel služeb (dále též správce údajů) zodpovídáme za jejich ochranu a zabezpečení. Seznamte se, prosím, s ochranou osobních údajů, zásadami a právy, které máte v této souvislosti.

Správce údajů

Libor Koptiš je pro účely zpracování osobních údajů správcem údajů, který stanovil účel a prostředky zpracování. V roli správce údajů zpracovává osobní údaje subjektu údajů v rámci všech svých hlavních činností při poskytování při poskytování služeb vedení účetnictví, mezd, daňověho poradenství. Pro zajištění provozu zpracovává osobní údaje dodavatelů v rámci smluvních vztahů a vedení účetnictví, a dále osobní údaje zaměstnanců související s jejich pracovním poměrem.


Kontaktní údaje
Pokud se na nás budete chtít v průběhu zpracování údajů obrátit, můžete nás kontaktovat na tel. čísle +420 777 269 852 nebo na e-mail: tabor@jazykovytabormaderovka.cz.

Prohlašujeme

Proč údaje potřebujeme

Vaše osobní údaje zpracováváme: za účelem splnění právní povinnosti, pro splnění smlouvy mezi subjektem a Libor Koptiš, se souhlasem subjektu ke zpracování osobních údajů.

Jaké údaje zpracováváme

adresní a identifikační osobní údaje – jméno, příjmení, věk, kontaktní adresa, kontaktní telefon, e-mailová adresa.

Jak s údaji pracujeme

Osobní údaje jsou u nás důsledně chráněny. Zpracování osobních údajů probíhá manuálně i v elektronických informačních systémech.

Vaše osobní údaje poskytnuté k účelu vedení agendy mezd, účetnictví či daňovém poradenství jsou zpracovány v kanceláři Libor Koptiš Bartákova 1107/40 140 00 Praha 4 - Krč

Libor Koptiš může zpracovávané osobní údaje subjektu údajů předat třetí osobě na základě zákonného titulu (zejména pro splnění úkolu vyplývajícího z právního předpisu).

Jak dlouho údaje uchováváme

Libor Koptiš uchovává dokumenty obsahující osobní údaje po dobu nezbytně nutnou k zajištění všech práv a povinností plynoucích ze smlouvy, z pracovního poměru a dále po dobu, po kterou je povinen údaje uchovávat podle obecně závazných právních předpisů. Tyto doby jsou upřesněny interní normou. Po uplynutí stanovené doby budou dokumenty obsahující Vaše osobní údaje na všech nosičích nevratně zničeny. Jakékoli osobní údaje, které máme k dispozici pouze na základě Vašeho souhlasu s jejich zpracováním, budou uchovávány až do okamžiku, kdy nám oznámíte, že Vámi poskytnutý souhlas odvoláváte.

Vaše práva

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv:

 

Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu:

 tabor@jazykovytabormaderovka.cz

Cookies

Tento webu používá Cookies. „Cookies“ jsou informace, které jsou z internetové stránky ukládány na úložíště Vašeho zařízení. Cookies umožňují webové stránce zapamatovat si důležité informace, které Vám usnadní její používání. Jako většina webových stránek, i naše stránky používají cookies proto, aby mohly lépe uspokojovat Vaše potřeby při používání internetu. 

Seznam - Retargeting

Naše webové stránky využívají technologie retargetingu od služby Sklik provozované společností Seznam.cz, a.s. Ta nám umožňuje ukázat návštěvníkům, kteří již projevili zájem o naše produkty, naše reklamy v reklamní síti společnosti Seznam.cz, a.s.

Google Analytics

Tyto webové stránky využívají službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen „Google“). Služba Google Analytics používá souborů „cookies“, umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) budou společností Google přeneseny a uloženy na serverech ve Spojených státech.
Google bude užívat tyto informace pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budou-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaši IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.
Detailní informace o Google Analytics a ochraně osobních údajů naleznete na http://www.google.com/intl/cs/privacy/privacy-policy.html.

Facebook - Pixel

Tyto stránky využívají tzv. „Facebook Pixel“ sociální sítě Facebook, provozovaný společností Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. V souladu s čl. 26 GDPR neseme odpovědnost za toto zpracování údajů společně se sociální sítí Facebook.
Sesbírané cookies soubory jsou následně společností Facebook Inc. užívány v souladu se Zásadami ochrany soukromí, dostupnými na https://www.facebook.com/full_data_use_policy


Tyto zásady zpracování osobních údajů platí od 1. Ledna 2023.